Menu Zamknij

  21 czerwca 2021

  21 czerwca 2021     Aktualności

  21 czerwca 2021     Aktualności

  21 czerwca 2021     Aktualności

  21 czerwca 2021     Aktualności

  21 czerwca 2021     Aktualności

Zapraszamy na nasze obiekty w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w mieście”!

Zapraszamy na nasze obiekty w ramach Warszawskiej Akcji „Lato w mieście”!

  14 czerwca 2021

  14 czerwca 2021     Aktualności

  14 czerwca 2021     Aktualności

  14 czerwca 2021     Aktualności

  14 czerwca 2021     Aktualności

  14 czerwca 2021     Aktualności

Ruszyły zapisy na III Bieg Super Taty, który odbędzie się 20.06 na Stadionie "Podskarbińska"!

Ruszyły zapisy na III Bieg Super Taty, który odbędzie się 20.06 na Stadionie "Podskarbińska"!

  11 czerwca 2021

  11 czerwca 2021     Aktualności

  11 czerwca 2021     Aktualności

  11 czerwca 2021     Aktualności

  11 czerwca 2021     Aktualności

  11 czerwca 2021     Aktualności

Od 28.05 obiekty są otwarte dla klientów indywidualnych. Wszystkie obiekty pracują w reżimie sanitarnym.

Od 28.05 obiekty są otwarte dla klientów indywidualnych. Wszystkie obiekty pracują w reżimie sanitarnym.

  2 czerwca 2021

  2 czerwca 2021     Aktualności

  2 czerwca 2021     Aktualności

  2 czerwca 2021     Aktualności

  2 czerwca 2021     Aktualności

  2 czerwca 2021     Aktualności

Zapoznaj się z godzinami pracy obiektów w Boże Ciało.

Zapoznaj się z godzinami pracy obiektów w Boże Ciało.

  19 maja 2021

  19 maja 2021     Stadion "Podskarbińska"

  19 maja 2021     Stadion "Podskarbińska"

  19 maja 2021     Stadion "Podskarbińska"

  19 maja 2021     Stadion "Podskarbińska"

  19 maja 2021     Stadion "Podskarbińska"

Zapraszamy na cykl sześciu zawodów sportowych adresowanych do dzieci z roczników 2005 – 2014!

Zapraszamy na cykl sześciu zawodów sportowych adresowanych do dzieci z roczników 2005 – 2014!

NASZE OBIEKTY:
Hala "Siennicka"

Siennicka 40B
04-393 Warszawa

NASZE OBIEKTY:
Pływalnia "Wodnik"

gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 40
03-982 Warszawa

NASZE OBIEKTY:
Hala "Saska"

Saska 80
03-914 Warszawa

NASZE OBIEKTY:
Pływalnia "Szuwarek"

Biłgorajska 2
04-303 Warszawa

NASZE OBIEKTY:
Stadion "Podskarbińska"

Wojciecha Chrzanowskiego 23
04-392 Warszawa

previous arrow
next arrow
Slider

Zmiany w funkcjonowaniu obiektów OSiR Praga-Południe od dnia 1.05

Szanowni państwo,

informujemy, że Rada Ministrów wprowadziła nowe zasady funkcjonowania obiektów sportowych do 1 maja 2021 r. (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r., poz. 814). Wprowadzono następujące zmiany:

Na obiektach otwartych, czyli na Stadionie “Podskarbińska”, może przebywać jednocześnie nie więcej niż 50 klientów indywidualnych.

Na obiektach zamkniętych i na pływalniach (Hala “Siennicka”, Hala “Saska”, Pływalnia “Szuwarek” i Pływalnia “Wodnik”) możliwe jest prowadzenie zajęć dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na obiekcie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.

Pozostałe regulacje pozostają bez zmian:

Stadion “Podskarbińska” jest otwarty dla klientów indywidualnych (limit 50 osób).

Hala „Siennicka”, Hala „Saska”, Pływalnia „Szuwarek” oraz Pływalnia “Wodnik” pozostają zamknięte dla klientów indywidualnych.

Reasumując, obiekty (Hala „Siennicka”, Hala „Saska”, Pływalnia „Szuwarek”, Pływalnia “Wodnik” i Stadion “Podskarbińska”) mogą być udostępnione podmiotom, które spełniają kryteria określone w ww. rozporządzeniu:

  1. w ramach sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.3),
  2. zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r.o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  3. zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
  4. zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
  5. zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
  6. dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Wszystkie powyższe aktywności mogą odbywać się bez udziału publiczności.

Korzystanie z obiektów będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień i uzgodnieniu warunków udostępnienia z
administracją danego obiektu.

Prosimy uprawnione organizacje o kontakt z recepcją danego obiektu, w celu potwierdzenia prawa do korzystania z infrastruktury sportowej, jak również w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Skip to content