Menu Zamknij

  7 czerwca 2023

  7 czerwca 2023     Aktualności

  7 czerwca 2023     Aktualności

  7 czerwca 2023     Aktualności

  7 czerwca 2023     Aktualności

  7 czerwca 2023     Aktualności

W dniu 8 czerwca Stadion “Podskarbińska” jest czynny w godzinach 6.00-22.00, a Pływalnia “Wodnik” w godzinach 8.00-20.00. Pozostałe obiekty w tym dniu są nieczynne.

W dniu 8 czerwca Stadion “Podskarbińska” jest czynny w godzinach 6.00-22.00, a Pływalnia “Wodnik” w godzinach 8.00-20.00. Pozostałe obiekty w tym dniu są nieczynne.

  23 maja 2023

  23 maja 2023     Aktualności

  23 maja 2023     Aktualności

  23 maja 2023     Aktualności

  23 maja 2023     Aktualności

  23 maja 2023     Aktualności

Informujemy, że w dniu 28.05.2023 roku otwarty będzie Stadion “Podskarbińska” w godzinach 6.00-22.00 oraz Pływalnia “Szuwarek” w godzinach 8.00-20.00. Pozostałe obiekty będą nieczynne.

Informujemy, że w dniu 28.05.2023 roku otwarty będzie Stadion “Podskarbińska” w godzinach 6.00-22.00 oraz Pływalnia “Szuwarek” w godzinach 8.00-20.00. Pozostałe obiekty będą nieczynne.

  10 maja 2023

  10 maja 2023     Hala "Saska"

  10 maja 2023     Hala "Saska"

  10 maja 2023     Hala "Saska"

  10 maja 2023     Hala "Saska"

  10 maja 2023     Hala "Saska"

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi do wzięcia udziału w Turnieju rodzinnym w kręgle.

Serdecznie zapraszamy rodziny z dziećmi do wzięcia udziału w Turnieju rodzinnym w kręgle.

  10 maja 2023

  10 maja 2023     Stadion "Podskarbińska"

  10 maja 2023     Stadion "Podskarbińska"

  10 maja 2023     Stadion "Podskarbińska"

  10 maja 2023     Stadion "Podskarbińska"

  10 maja 2023     Stadion "Podskarbińska"

12.05.2023 odbędzie się „Mityng Lekkoatletyczny Szkół Specjalnych” pod patronatem honorowym Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.

12.05.2023 odbędzie się „Mityng Lekkoatletyczny Szkół Specjalnych” pod patronatem honorowym Tomasza Kucharskiego Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe.

  26 kwietnia 2023

  26 kwietnia 2023     Hala "Siennicka"

  26 kwietnia 2023     Hala "Siennicka"

  26 kwietnia 2023     Hala "Siennicka"

  26 kwietnia 2023     Hala "Siennicka"

  26 kwietnia 2023     Hala "Siennicka"

Bardzo nam miło zaprosić seniorki i seniorów na kolejną edycję zajęć z gimnastyki.

Bardzo nam miło zaprosić seniorki i seniorów na kolejną edycję zajęć z gimnastyki.

  25 kwietnia 2023

  25 kwietnia 2023     Aktualności

  25 kwietnia 2023     Aktualności

  25 kwietnia 2023     Aktualności

  25 kwietnia 2023     Aktualności

  25 kwietnia 2023     Aktualności

Zapraszamy na aktywną Majówkę w OSiR Praga-Południe!

Zapraszamy na aktywną Majówkę w OSiR Praga-Południe!

  25 kwietnia 2023

  25 kwietnia 2023     Pływalnia "Szuwarek"

  25 kwietnia 2023     Pływalnia "Szuwarek"

  25 kwietnia 2023     Pływalnia "Szuwarek"

  25 kwietnia 2023     Pływalnia "Szuwarek"

  25 kwietnia 2023     Pływalnia "Szuwarek"

Miło nam poinformować, że w maju i w czerwcu kontynuujemy w sali fitness Pływalni „Szuwarek” zajęcia z gimnastyki dla seniorów.

Miło nam poinformować, że w maju i w czerwcu kontynuujemy w sali fitness Pływalni „Szuwarek” zajęcia z gimnastyki dla seniorów.

  24 kwietnia 2023

  24 kwietnia 2023     Hala "Saska"

  24 kwietnia 2023     Hala "Saska"

  24 kwietnia 2023     Hala "Saska"

  24 kwietnia 2023     Hala "Saska"

  24 kwietnia 2023     Hala "Saska"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów kontynuujemy w Hali „Saska” OSiR Praga-Południe zajęcia z gimnastyki dla seniorów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom seniorów kontynuujemy w Hali „Saska” OSiR Praga-Południe zajęcia z gimnastyki dla seniorów.

previous arrow
next arrow
Slider

Zapraszamy na nowe bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne

Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy zaprasza dzieci i młodzież na nowe bezpłatne zajęcia sportowo – rekreacyjne w ramach Programu zagospodarowania czasu wolnego poprzez konstruktywne zapobieganie agresji poprzez sport.

Program jest kontynuacją analogicznych Programów prowadzonych w Dzielnicy Praga-Południe w latach poprzednich i zakłada realizację działań, które są zgodne z kierunkami zawartymi w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119).

Program wpisuje się w dzielnicowy harmonogram realizacji zadań lokalnych Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

Jego celem jest ograniczenie wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin, w tym zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie poprzez prowadzenie form pracy z dziećmi i młodzieżą z rodzin z problemami związanymi z uzależnieniami oraz współwystępującą przemocą lub zagrożonych takimi problemami zgodnie ze Standardem zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Program jest skierowany do dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych, zagrożonych patologią alkoholową, rodzin o niskich dochodach z terenu dzielnicy Praga – Południe, wykazujących wysoki poziom agresji, spełniających kryteria określone w Dzielnicowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczestnikami mogą być osoby wytypowane przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy, pedagogów szkolnych, świetlice socjoterapeutyczne lub Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe oraz osoby indywidualne.

W ramach Programu OSiR dzieci i młodzież będą mogły konstruktywnie spędzać czas poza szkolny. Instruktorzy prowadzący zajęcia będą wprowadzać elementy profilaktyki (jak znajomość siebie i swoich emocji, mocne strony uczestnika, stawianie celów i ich osiąganie, uczenie się konstruktywnej rywalizacji, zasady fair-play, itp). Będą w trakcie zajęć promowali zdrowy, trzeźwy styl życia. Będą pokazywali młodzieży, że przez sport mogą rozładować agresję czy złe emocje, ale również dzięki zajęciom młodzi ludzie zobaczą, że są w czymś dobrzy tj. poznają swoje mocne strony, które w trakcie programu będą mogli rozwijać.

Zajęcia będą dostosowane do poziomu uczestników, a Program w trakcie realizacji będziemy dostosowywać do zmieniających się potrzeb.

Zapraszamy!

Koordynator Programu: Marcin Kuriata tel. 22 277 60 28, mail: mkuriata@osir.waw.pl

Szanowni Klienci,
zapraszamy do zapoznania się z nowym serwisem OSiR Praga-Południe:
https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
Miasto Stołeczne Warszawa zmienia serwisy ośrodków sportu w naszym mieście w celu ujednolicenia serwisów internetowych. Koniecznie zajrzyjcie do nowego serwisu internetowego. Do 31 maja nastąpi zmiana naszego dotychczasowego serwisu na nowy.
ODWIEDŹ NOWY SERWIS

This will close in 0 seconds

Skip to content