Menu Zamknij
Slider

I. CEL IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Popularyzacja Lekkiej Atletyki.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności.
 4. Promowanie atrakcyjnych terenów do uprawiania rekreacji.
 5. Integracja warszawskiego środowiska biegowego.
 6. Profilaktyka chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem aktywności fizycznej.
 7. Podnoszenie odporności organizmu poprzez ruch na świeżym powietrzu.
 8. Aktywizacja całych rodzin do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 9. Aktywizacja seniorów do wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
 10. Promocja m.st. Warszawy, Dzielnicy Praga – Południe oraz OSiR Praga – Południe.
 11. Integracja warszawskiego środowiska seniorów.

II. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem zawodów jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz Firma Running Consulting Mariusz Giżyński. ul. Pirenejska 7/88, 01-493 Warszawa NIP 774-266-27-11.
 2. Zawody wspiera fundacja RUN AND FUN oraz Stowarzyszenie Pięciobój Nowoczesny CWKS „LEGIA” Warszawa.
 3. Zapisy elektroniczne obsługuje: Fundacja Krok do Natury, ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec, NIP 766 199 79 10. Zapisy.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. „Warsaw Track Cup” oraz „Warsaw Senior Cup” to zawody na bieżni stadionu lekkoatletycznego „Podskarbińska” przy ul. Chrzanowskiego 23, 03-831 Warszawa.
 2. Mityng odbędzie się 19.09.2021 r.
 3. Początek zawodów następuje o godzinie 13:30.
 4. Dekoracja zwycięzców oraz wręczanie nagród dla Uczestników „Warsaw Senior Cup” odbędzie się w dniu zawodów.
 5. Dekoracja zwycięzców w klasyfikacji generalnej cyklu Warsaw Track Cup oraz wręczanie nagród dla Uczestników odbędą się w połowie września podczas uroczystego zakończenia Imprezy.
 6. Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.
 7. Szczegółowy opis miejsca zawodów znajduje się na stronie internetowej www.warsawtrackcup.pl oraz www.osir.waw.pl.
 8. Projekt programu imprezy:

O godz. 13.00 rozpoczniemy warsztaty Nordic Walking dla wszystkich chętnych, prowadzone przez doświadczonych instruktorów tej dyscypliny. Istnieje możliwość wypożyczenia kijków.

Warsaw Senior Cup

13.00 otwarcie biura zawodów
13.40 Bieg dla Seniorów na dystansie 60 m (Kategorie wiekowe 60-69 lat, 70-79 lat, 80+ lat)
13.50 Pchnięcie kulą (Kategorie wiekowe 60-69 lat, 70-79 lat, 80+ lat)
13.50 Ergometr wioślarski (Kategorie wiekowe 60-69 lat, 70-79 lat, 80+ lat)
13.50 Skok w dal z miejsca (Kategorie wiekowe 60-69 lat, 70-79 lat, 80+ lat)
13.50 Strzelanie z broni laserowej (Kategorie wiekowe 60-69 lat, 70-79 lat, 80+ lat)

Mini Warsaw Track Cup:

13.00 otwarcie biura zawodów
14.00 Bieg dla Dzieci na dystansie 30 m (roczniki 2017 – 2019)
14.10 Bieg dla Dzieci na dystansie 60 m (roczniki 2016 i 2015)
14.20 Bieg dla Dzieci na dystansie 100 m (roczniki 2014 i 2013)
14.30 Bieg dla Dzieci na dystansie 200 m (roczniki 2012 i 2011)
14.40 Bieg dla Dzieci na dystansie 400 m (roczniki 2010 i 2009)
14.50 Bieg dla Dzieci na dystansie 600 m (roczniki 2008 i 2007)
14.55 Bieg dla Dzieci na dystansie 800 m (roczniki 2006 i 2005)

Warsaw Track Cup

13.00 otwarcie biura zawodów
15.00-15.15 800 m serie
15.15-15.50 1000 m serie
15.50-16.20 1500 m serie
16.20-17.20 3000 m serie
17.20-17.30 Sztafeta 4×400 m
17.30-18.30 5000 m serie
18.30 1 Mila z Under Armour

Program imprezy może ulec zmianie ze względu na ilość zgłoszony Zawodników. Ostateczny program minutowy wraz z seriami zostanie opublikowany na stronie warsawtrackcup.pl na dzień przed mityngiem.

UWAGA: Ze względu na sytuację epiodemiologiczną, prosimy o stawianie się w biurze zawodów na wyznaczoną w programie minutowym godzinę – zostanie ona podana wraz z seriami startowymi na dzień przed imprezą – na stronie internetowej warsawtrackcup.pl – Dziękujemy!

IV. UCZESTNICTWO

 1. Każdy Uczestnik Warsaw Track Cup ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 2. W zawodach Warsaw Track Cup prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia imprezy ukończą 16 lat i dokonają pełnej rejestracji do biegu. Młodsi mogą startować w Mini Warsaw Track Cup.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia zapisów po osiągnięciu określonej liczby zarejestrowanych Uczestników – Biegi Dzieci 50 osób w biegu. 800 m (50 osób), 1000 m (80 osób), 1500 m (60 osób), 1 mila (30 osób) 3000 m (100 osób), Sztafeta 4×400 m (30 sztafet), 5000 m (60 osób).
 4. Wszyscy Uczestnicy startujący w zawodach, którzy dokonają pełnej rejestracji, powinni zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
 5. Podczas weryfikacji Uczestnicy muszą posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem służący do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa oraz jeśli na liście startowej nie ma adnotacji potwierdzającej wpłatę, dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej.
 6. Warunkiem dopuszczenia Uczestnika do zawodów będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia zawierającego: akceptację warunków regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa w zawodach i deklarację posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach. Oświadczenie można pobrać można ze strony internetowej Organizatora, jego druk znajdować się będzie również w Biurze Zawodów.
 7. Przed wejściem na stadion zostanie dokonany pomiar temperatury ciała, który będzie warunkiem dopuszczenia do zawodów.
 8. Nie zaleca się startu w zawodach, jeśli w ostatnich 14 dniach występowały objawy choroby Covid-19.
 9. Start w imprezie wiąże się z dobrowolnością podania danych osobowych Uczestnika, jednak bez ich podania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału biegu.
 10. Decyzje opieki medycznej dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 11. Pomiar czasu prowadzony będzie z użyciem sprzętu elektronicznego, a wyniki zostaną podane na 15’ po każdym z biegów.
 12. Ubezpieczenie NW Uczestnicy wykupują we własnym zakresie.
 13. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 14. Dane osobowe Uczestników „Warsaw Track Cup” będą wykorzystane na potrzeby przesyłania informacji o przyszłych imprezach, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne Firmy Running Consulting Mariusz Giżyński. W każdym wypadku dane te będą używane zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Osoba uczestnicząca w imprezie Warsaw Track Cup ma prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dniu imprezy, wypełniając stosowne oświadczenie, którego wzór znajdować się będzie w Biurze Zawodów.
 15. Dane osobowe Uczestnika biegu „Warsaw Track Cup” mogą być wykorzystywane przez Organizatora, Sponsorów oraz firmy współpracujące w celu przyszłych działań marketingowych ich produktów i usług, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz na otrzymywanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany przeze mnie adres e-mail i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia uczestników do Warsaw Senior Cup przyjmowane będą w dniu zawodów bezpośrednio w biurze zawodów.
 2. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.warsawtrackcup.pl
 3. Aby dokonać wstępnej rejestracji do jednych zawodów cyklu Warsaw Track Cup należy prawidłowo i w całości wypełnić Formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie www.warsawtrackcup.pl.
 4. Wszyscy Uczestnicy startujący w imprezie, którzy dokonają pełnej rejestracji, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów w dniu imprezy (patrz Rozdział IV niniejszego Regulaminu).

VI. OPŁATY

 1. Udział w Warsaw Senior Cup jest nieodpłatny.
 2. Opłata startowa Warsaw Track Cup wynosi:
  1. Mini Warsaw Track Cup: 10 zł
  2. Warsaw Track Cup 800 – 5 000 m: 35 zł
  3. Warsaw Track Cup sztafeta 4×400 m: 60 zł.
 3. VII. KLASYFIKACJE

  1. Podczas Warsaw Senior Cup prowadzone będą klasyfikacje indywidualne w każdej konkurencji w podziale na kobiety i mężczyzn w kategoriach wiekowych 60-69 lat, 70-79 lat, 80+ lat
  2. Podczas Mini Warsaw Track Cup i Warsaw Track Cup 19.09.2021 r. prowadzone będą następujące klasyfikacje:
  3. Klasyfikacja generalna Warsaw Track Cup (I-III K i M).
  4. Wszystkie dzieci otrzymają medale.

  VIII. NAGRODY

  1. W Warsaw Senior Cup w klasyfikacji indywidualnej za miejsca I – III w każdej konkurencji zostaną wręczone medale.
  2. Klasyfikacja generalna I-III. Medale i nagrody rzeczowe.
  3. Medale dla wszystkich dzieci, puchary i upominki dla miejsc I-III.
  4. Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Warsaw Track Cup (w ciągu 3 imprez pokonają wszystkie 3 dystanse 1000 m, 1500 m i 3000 m) otrzymują podczas ostatniej imprezy cyklu pamiątkowe medale.
  5. Podczas edycji 19.09.2021 odbędzie się bieg na 1 milę z Under Armour z wartościowymi nagrodami rzeczowymi dla najszybszych 6 zawodniczek i 6 zawodników.
  6. Klasyfikacje na zakończenie cyklu:
   • Open K i M (I-III). Dla zwycięzców bony na zakup obuwia On Running – dowolny wybrany przez Uczestnika model ze sklepu FORPRO i FORPRO.pl
   • Kategorie wiekowe co 10 lat (<20, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+) I-III kobiet i mężczyzn statuetki i nagrody rzeczowe.
   • Drużynowa (5 osób w tym przynajmniej jedna kobieta). Miejsca I-III.
  7. Wiele nagród niespodzianek (ok. 30 sztuk) dla osób, które ukończą cykl, bez względu na zajęte miejsce i czasy pod warunkiem obecności na uroczystym zakończeniu imprezy.
   Nagrody rzeczowe nie dublują się.
  8. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Podczas każdej serii startowej pobiegnie maksimum 25 osób. Uczestnicy danej serii zobowiązani będą do przyjścia do biura zawodów na wyznaczoną porę tj. 30 min przed startem swojej serii. Następnie razem udadzą się na rozgrzewkę, na sam start i razem opuszczą strefę bieżni lekkoatletycznej.
   2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przypięte z przodu okrycia wierzchniego, na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości grozi dyskwalifikacją.
   3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
   4. Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas imprezy.
   5. Organizator zapewnia przebieralnie i depozyt.
   6. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
   7. Przed i po biegu uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z szatni, toalet i depozytu.
   8. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.
Skip to content