Menu Zamknij
STADION "PODSKARBIŃSKA"
previous arrow
next arrow
Slider

CENNIK WYNAJĘCIA OBIEKTÓW W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “PODSKARBIŃSKA” PRZY UL. CHRZANOWSKIEGO 23

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
PW01 Wynajem dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW01 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 300,00 zł 23%
PW02 Wynajem małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW02 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 100,00 zł 23%
PW03 Wynajem jednego toru dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW03 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
PW04 Wynajem jednego toru małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW04 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 20,00 zł 23%
PW05 Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowe PW05 Cena dotyczy 1 dnia wynajmu dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 1 500,00 zł 23%
PW06 Wynajem małej bieżni i boiska bocznego na imprezy i zawody sportowe PW06 Cena dotyczy 1 dnia wynajmu małej bieżni i boiska bocznego na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 500,00 zł 23%
PW07 Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutni do młota i dysku, rzutni do pchnięcia kulą. PW07 Cena dotyczy 1 godz. Wynajmu skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutni do młota i dysku, rzutni do pchnięcia kulą. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 30,00 zł 23%
PW08 Wynajem boiska lekkoatletycznego PW08 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska lekkoatletycznego, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 250,00 zł 23%
PW09 Wynajem boiska bocznego PW09 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska bocznego, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 100,00 zł 23%
PW10 Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego PW10 Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działanością sportową obiektu. Cena indywidualnie będzie ustalana z klientem komercyjnym na podstawie negocjacji. 60 min Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy i instytucje. 23%
PW11 Wynajem dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW11 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 220,00 zł 23%
PW12 Wynajem małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW12 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 100,00 zł 23%
PW13 Wynajem jednego toru dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW13 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 25,00 zł 23%
PW14 Wynajem jednego toru małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW14 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 15,00 zł 23%
PW15 Wynajem dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowe PW15 Cena dotyczy 1 dnia wynajmu dużej bieżni i boiska lekkoatletycznego na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 1 000,00 zł 23%
PW16 Wynajem małej bieżni i boiska bocznego na imprezy i zawody sportowe PW16 Cena dotyczy 1 dnia wynajmu małej bieżni i boiska bocznego na imprezy i zawody sportowo – rekreacyjne. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 1 dzień Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 370,00 zł 23%
PW17 Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutni do młota i dysku, rzutni do pchnięcia kulą. PW17 Cena dotyczy 1 godz. Wynajmu skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutni do młota i dysku, rzutni do pchnięcia kulą. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 20,00 zł 23%
PW18 Wynajem boiska lekkoatletycznego PW18 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska lekkoatletycznego, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 180,00 zł 23%
PW19 Wynajem boiska bocznego PW19 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska bocznego, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 60,00 zł 23%
PW20 Wynajem jednego toru dużej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW20 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru dużej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 12,00 zł
PW21 Wynajem jednego toru małej bieżni na zajęcia sportowo – rekreacyjne PW21 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu jednego toru małej bieżni, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 8,00 zł
PW22 Wynajem skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutni do młota i dysku, rzutni do pchnięcia kulą. PW22 Cena dotyczy 1 godz. Wynajmu skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż i o tyczce, rzutni do młota i dysku, rzutni do pchnięcia kulą. Codziennie w godzinach otwarcia obiektu po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 10,00 zł
PW23 Wynajem boiska lekkoatletycznego PW23 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska lekkoatletycznego, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 90,00 zł
PW24 Wynajem boiska bocznego PW24 Cena dotyczy 1 godz. wynajmu boiska bocznego, codziennie, w godzinach otwarcia obiektu, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 30,00 zł

DO POBRANIA:

Skip to content