Menu Zamknij
PŁYWALNIA "WODNIK"
previous arrow
next arrow
Slider

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “WODNIK” PRZY UL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO 40

1. PŁYWALNIA KRYTA

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
WP01 Bilet normalny WP01 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 19,00 zł 8%
WP02 Bilet normalny KW WP02 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 16,00 zł 8%
WP03 Bilet ulgowy WP03 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 13,00 zł 8%
WP04 Bilet ulgowy KW WP04 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 11,00 zł 8%
WP05 Gimnastyka w wodzie WP05 Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 15 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 65 min Osoby fizyczne od 16 roku życia. 30,00 zł 8%
WP06 Gimnastyka w wodzie “Aktywny Senior” WP06 Ćwiczenia izometryczne i rozciagające, poprawiające ruchomość stawów. Zajęcia w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 30 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 80 min Osoby fizyczne od 55 roku życia. 9,00 zł 8%
WP07 Indywidualna nauka pływania WP07 Indywidualne zajęcia nauki pływania z instruktorem. 30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min Osoby fizyczne od 4 roku życia. 50,00 zł 8%
WP08 Nauka pływania w grupie WP08 Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób. Różne poziomy zaawansowania. 30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min Osoby fizyczne od 3 miesiąca życia. 27,00 zł 8%
WP09 Bilet instruktorski WP09 Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 min Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 40,00 zł 23%

2. FITNESS

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
WF01 Gimnastyka na sali “Aktywny Senior” WF01 Ćwiczenia izometryczne i rozciagające, poprawiające ruchomość stawów, zajęcia z instruktorem. 60 min Osoby fizyczne od 55 roku życia. 5,00 zł 8%
WF02 Bilet normalny WF02 Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min Osoby fizyczne od 18 roku życia. 20,00 zł 8%
WF03 Bilet ulgowy WF03 Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%

CENNIK WYNAJĘCIA OBIEKTÓW W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “WODNIK” PRZY UL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO 40

1. PŁYWALNIA KRYTA

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
WWP01 Wynajęcie 1 toru WWP01 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Przedsiębiorcy i instytucje. 170,00 zł 23%
WWP02 Wynajęcie 1 toru WWP02 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie do godziny 17.00, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 100,00 zł 23%
WWP03 Wynajęcie 1 toru WWP03 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 150,00 zł 23%
WWP04 Wynajęcie 1 toru WWP04 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 60,00 zł
WWP05 Wynajęcie 1 toru WWP05 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. 100,00 zł 23%
WWP06 Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego WWP06 Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działanością sportową obiektu. do ustalenia Przedsiębiorcy i instytucje. do ustalenia 23%

2. SALA FITNESS

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
WWF01 Wynajęcie całej sali fitness WWF01 Wyłączne korzystanie z sali fitness po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min Przedsiębiorcy i instytucje, szkoły niepubliczne,organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 100,00 zł 23%

WYKAZ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “WODNIK” PRZY UL. GEN. TADEUSZA BORA-KOMOROWSKIEGO 40

Kod cennika Opłata Kod cennika Opis Czas trwania Cena brutto Stawka VAT
WO01 Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane) WO01 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 0,30 zł 8%
WO02 Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy instruktorski) WO02 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 1,00 zł 23%
WO03 Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) WO03 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 30 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni dziecku przez jego opiekuna. 1 min 0,30 zł 8%
WO04 Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty WO04 Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. 5,00 zł 23%
WO05 Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem lub kluczyk do szafki WO05 Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej lub kluczyka do szafki. 50,00 zł 23%
WO06 Opłata za wynajem regału do przechowywania sprzętu i akcesoriów pływackich WO06 Wynajem regału z 3 półkami o wymiarach 128x60x175cm (dł./szer./wys.) na obrotowych kółkach. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 1 miesiąc 200,00 zł 23%
WO07 Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób WO07 Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 30 min 70,00 zł
WO08 Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób WO08 Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 30 min 100,00 zł 8%
WO09 Opłata za wejście do strefy saun WO09 Opłata za każdorazowe przejście przez bramkę do strefy saun. Doliczane do usługi zgodnie z uprawnieniami poszczególnych usług. Płatne przy wyjściu z pływalni. 1 wejście 5,00 zł 8%
WO10 Opłata za zagubiony numerek do szatni WO10 Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia numerka do szatni. 10,00 zł 23%

USŁUGI REKLAMOWE

Kod cennika Opłata Kod cennika Opis Czas trwania Cena brutto Stawka VAT
WUR01 Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 WUR01 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m² eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m². 1 miesiąc 61,50 zł 23%
WUR02 Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie WUR02 Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
WUR03 Dystrybucja materiałów reklamowych WUR03 Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc 61,50 zł 23%

DO POBRANIA:

Skip to content