Menu Zamknij
PŁYWALNIA "SZUWAREK"
previous arrow
next arrow
Slider

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “SZUWAREK” PRZY UL. BIŁGORAJSKIEJ 2

1. PŁYWALNIA KRYTA

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
KP01 Bilet normalny KP01 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 17,00 zł 8%
KP02 Bilet normalny KW KP02 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. 60 min Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 14,00 zł 8%
KP03 Bilet ulgowy KP03 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. 12,00 zł 8%
KP04 Bilet ulgowy KW KP04 Wstęp do strefy płatnej, pływanie rekreacyjne. Osoby ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mają dodatkowo 30 min. czasu technicznego. 60 min Dzieci od 5 roku życia, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka lub Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 10,00 zł 8%
KP05 Gimnastyka w wodzie KP05 Zajęcia rekreacyjne w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 15 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 65 min Osoby fizyczne od 16 roku życia. 30,00 zł 8%
KP06 Gimnastyka w wodzie “Aktywny Senior” KP06 Ćwiczenia izometryczne i zozciagające, poprawiające ruchomość stawów. Zajęcia w wodzie z instruktorem, w grupie do 15 osób. 30 min. zajęć + 30 min pływania rekreacyjnego + 20 min. czasu technicznego. 80 min Osoby fizyczne od 55 roku życia. 9,00 zł 8%
KP07 Indywidualna nauka pływania KP07 Indywidualne zajęcia nauki pływania z instruktorem. 30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min Osoby fizyczne od 4 roku życia. 50,00 zł 8%
KP08 Nauka pływania w grupie KP08 Zajęcia nauki pływania z instruktorem, w grupie do 15 osób. Różne poziomy zaawansowania. 30 min. zajęć + 20 min. czasu technicznego. 50 min Osoby fizyczne od 3 miesiąca życia. 27,00 zł 8%
KP09 Bilet instruktorski KP09 Wstęp do strefy płatnej, prowadzenie zajęć nauki lub doskonalenia pływania dla 1 osoby. 60 min Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 40,00 zł 23%

2. FITNESS

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
KF01 Gimnastyka na sali “Aktywny Senior” KF01 Ćwiczenia izometryczne i zozciagające, poprawiające ruchomość stawów, zajęcia z instruktorem. 60 min Osoby fizyczne od 55 roku życia. 5,00 zł 8%
KF02 Bilet normalny KF02 Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min Osoby fizyczne od 18 roku życia. 20,00 zł 8%
KF03 Bilet ulgowy KF03 Rożne formy ćwiczeń fitness, zajęcia z instruktorem. 60 min Cena dotyczy 1 godz. jednorazowego udziału w zajęciach. Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby fizyczne od 55 roku życia. 10,00 zł 8%

3. SIŁOWNIA

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
KS01 Bilet normalny KS01 Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 18,00 zł 8%
KS02 Bilet normalny KW KS02 Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Osoby posiadające Kartę warszawianki/ Kartę warszawiaka. 15,00 zł 8%
KS03 Bilet ulgowy KS03 Korzystanie z urządzeń siłowni. bez ograniczeń Młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po okazaniu aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 14,00 zł 8%
KS04 Bilet ulgowy KW KS04 Uprawnia do jednorazowego skorzystania z siłowni bez limitu czasowego, codziennie w godzinach otwarcia. bez ograniczeń Dzieci, młodzież ucząca się oraz studenci do ukończenia 26 roku życia, aktualnej legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. Dzieci do 13 roku życia wyłącznie pod opieką opiekuna. Osoby posiadające Kartę młodej warszawianki/ Kartę młodego warszawiaka. 12,00 zł 8%
KS05 Bilet instruktorski KS05 Prowadzenie zajęć na siłowni z 1 osobą (trening indywidualny). 60 min Z biletu instruktorskiego może skorzystać przedsiębiorca na podstawie umowy podpisanej z Ośrodkiem. Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz ubezpieczenie OC. 50,00 zł 23%
KS06 Karnet “bez limitu” KS06 Korzystanie z urządzeń siłowni przez okres 30 dni od dnia zakupu karnetu. bez ograniczeń Osoby fizyczne od 16 roku życia, które nie prowadzą działalności gospodarczej na obiekcie. 110,00 zł 8%

CENNIK WYNAJĘCIA OBIEKTÓW W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “SZUWAREK” PRZY UL. BIŁGORAJSKIEJ 2

1. PŁYWALNIA KRYTA

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
KWP01 Wynajęcie 1 toru KWP01 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Przedsiębiorcy i instytucje. 170,00 zł 23%
KWP02 Wynajęcie 1 toru KWP02 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie do godziny 17.00, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 100,00 zł 23%
KWP03 Wynajęcie 1 toru KWP03 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru w dni powszednie po godzinie 17.00 oraz w soboty i niedziele, po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 150,00 zł 23%
KWP04 Wynajęcie 1 toru KWP04 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. 60 min Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę. 60,00 zł
KWP05 Wynajęcie 1 toru KWP05 Wyłączne korzystanie z wyznaczonego toru po uprzednim podpisaniu umowy. W przypadku wynajmu większej części niecki sportowej lub niecki małej cena liczona jest proporcjonalnie do liczby torów. Dopuszcza się ustalenie ceny na podstawie konkursu ofert. Stawka minimalna za wynajem toru będzie podawana każdorazowo w warunkach konkursu ofert. 60 min Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego. 100,00 zł 23%
KWP06 Wynajem obiektu na cele niezwiązane z działalnością obiektu sportowego KWP06 Wynajem obiektu na inne cele niezwiązane z działanością sportową obiektu. do ustalenia Przedsiębiorcy i instytucje. do ustalenia 23%

2. SALA FITNESS

Kod cennika Usługa Kod cennika Opis Czas trwania Kto może skorzystać z usługi Cena brutto Stawka VAT
KWF01 Wynajęcie całej sali fitness KWF01 Wyłączne korzystanie z sali fitness po uprzednim podpisaniu umowy. 60 min Przedsiębiorcy i instytucje, szkoły niepubliczne,organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.) działające w obszarze sportu i rekreacji. 100,00 zł 23%

WYKAZ OPŁAT OBOWIĄZUJĄCYCH W KOMPLEKSIE SPORTOWYM “SZUWAREK” PRZY UL. BIŁGORAJSKIEJ 2

Kod cennika Opłata Kod cennika Opis Czas trwania Cena brutto Stawka VAT
KO01 Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (pływanie rekreacyjne oraz zajęcia zorganizowane) KO01 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 0,30 zł 8%
KO02 Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (bilet jednorazowy instruktorski) KO02 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej po przekroczeniu czasu. 1 min 1,00 zł 23%
KO03 Opłata za przekroczenie czasu w strefie płatnej pływalni krytej (opieka) KO03 Przebywanie w strefie płatnej pływalni krytej powyżej 30 min., w związku z udzielaniem pomocy w szatni dziecku przez jego opiekuna. 1 min 0,30 zł 8%
KO04 Opłata za wydanie karty lub duplikatu karty KO04 Wniesienie opłaty za wydanie karty lub duplikatu karty elektronicznej (karnetu) w przypadku jej zagubienia lub zniszczenia. 5,00 zł 23%
KO05 Opłata za zagubiony lub zniszczony transponder z chipem lub kluczyk do szafki KO05 Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia lub zniszczenia transpondera z chipem (opaski) umożliwiającej zalogowanie się do systemu ESOK oraz otwarcie szafki ubraniowej lub kluczyka do szafki. 20,00 zł 23%
KO06 Opłata za wynajęcie szafki depozytowej KO06 Wniesienie opłaty za wynajęcie szafki depozytowej. 5,00 zł 23%
KO07 Opłata za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej KO07 Wniesienie opłaty za zagubiony kluczyk do szafki depozytowej. 300,00 zł 23%
KO08 Opłata za wynajem regału do przechowywania sprzętu i akcesoriów pływackich KO08 Wynajem regału z 3 półkami o wymiarach 128x60x175cm (dł./szer./wys.) na obrotowych kółkach. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 1 miesiąc 200,00 zł 23%
KO09 Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób KO09 Placówki oświatowe prowadzone przez m.st. Warszawę, po uprzednim podpisaniu porozumienia. 30 min 70,00 zł
KO10 Opłata za prowadzenie zajęć nauki pływania dla grupy do 15 osób KO10 Szkoły niepubliczne, w związku z prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego, w dni powszednie do godziny 17.00. Wymagane jest uprzednie podpisanie umowy. 30 min 100,00 zł 8%
KO11 Opłata za zagubiony numerek do szatni KO11 Wniesienie opłaty w przypadku zagubienia numerka do szatni. 10,00 zł 23%

USŁUGI REKLAMOWE

Kod cennika Opłata Kod cennika Opis Czas trwania Cena brutto Stawka VAT
KUR01 Ekspozycja materiałów reklamowych powyżej formatu A4 KUR01 Usługa obejmuje ekspozycję przez 1 miesiąc reklamy w formie baneru, plakatu, wszystkich rodzajów standów, rollupów, flag i innych materiałów w formacie powyżej A4 w obiekcie Ośrodka. Podana cena dotyczy 1m² eksponowanej reklamy. Opłata wyliczana jest poprzez pomnożenie powierzchni eksponowanej reklamy (ustalonej jako iloczyn długości i szerokości) przez cenę brutto, przy czym minimalna opłata nie może być mniejsza niż cena za 1 m². 1 miesiąc 61,50 zł 23%
KUR02 Ekspozycja materiałów reklamowych do formatu A4 włącznie KUR02 Usługa obejmuje ekspozycję reklamy w formie plakatów, naklejek i innych materiałów do formatu A4 włącznie. Podana cena jest ceną za ekspozycję jednej sztuki plakatu, naklejki lub innego materiału przez 1 miesiąc. 1 miesiąc 24,60 zł 23%
KUR03 Dystrybucja materiałów reklamowych KUR03 Usługa obejmuje rozdawanie ulotek lub innych materiałów reklamowych i promocyjnych w formacie poniżej A4 na obiekcie Ośrodka. Cena obejmuje świadczenie usługi przez 1 miesiąc na jednym obiekcie Ośrodka. 1 miesiąc 61,50 zł 23%

DO POBRANIA:

Szanowni Klienci,
zapraszamy do zapoznania się z nowym serwisem OSiR Praga-Południe:
https://sport.um.warszawa.pl/waw/osir-pragapld
Miasto Stołeczne Warszawa zmienia serwisy ośrodków sportu w naszym mieście w celu ujednolicenia serwisów internetowych. Koniecznie zajrzyjcie do nowego serwisu internetowego. Do 31 maja nastąpi zmiana naszego dotychczasowego serwisu na nowy.
ODWIEDŹ NOWY SERWIS

This will close in 0 seconds

Skip to content