Jesteś tutaj:

Autor: Mariusz Jakóbiak

Relacja z pikniku 🙂

Relacja z V. edycji pikniku rodzinnego "Mózg lubi ruch"😀😀😀 Impreza odbyła się 20 października 2018 r. w Hali OSiR Praga-Południe przy ul. Siennickiej 40.👍👍👍

Publiée par OSiR Praga-Południe sur Mardi 23 octobre 2018

 

Tomasz Jakubiak gotuje z dziećmi – Znany dziennikarz kulinarny i kucharz – Tomasz Jakubiak przy wsparciu Marcina Molika, szefa kuchni praskiej restauracji „Drukarnia”, urządził fantastyczne show kulinarne, wciągając do dyskusji i gotowania dzieciaki. Pokaz z degustacją były kulinarnym gwoździem programu V. edycji praskiego pikniku rodzinnego „Mózg lubi Ruch” (20 października 2018). To było rzeczywiście smaczne i pożyteczne – dla mózgu też!

Program Pikniku Mózg Lubi Ruch 20.10.2018 r.

 

Strefa Aścianka wspinaczkowa z instruktorami.

Strefa Bstanowiska sportowe dla rodziców i dzieci prowadzą instruktorzy

OSIR, można skorzystać z proponowanych zabaw lub realizować

własną aktywność sportową.

Strefa C –  „Scena”- prezentacja aktywności sportowych i tanecznych

1.Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 –akrobatyka, taniec, jujitsu 10-10:30

2.Uczniowski Klub Judo AszWoj – pokaz kata 10:45-11:15

5.Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek – pokazy sumo 12:30-14:00

3.Fundacja Ficag Polska, sekcja Grochów  – pokazy capoeiry 11:30-12:00

4.Przedszkole Didasko – warsztaty taneczne 12:00-12:30

 

               Instruktorzy poprowadzą zajęcia dla chętnych.

 

Strefa Dspecjaliści Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 i nr 16 (pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej) przedstawią propozycje aktywności i zabaw stymulujących rozwój dzieci poprzez ruch możliwych do wykorzystania w warunkach domowych.  Konsultacje psychodietetyka.  Zabawy dla dzieci wprowadzające w świat zdrowego jedzenia.  Podróż dookoła świata z hasłem  „Mózg lubi ruch” – gry i zabawy edukacyjne.

OPP 1 – Jordanek, OPP 2 – Warsztat plastyczny „Mózg lubi ruch”, warsztat origami „Sprawne paluszki”.

Strefa E (holl) – Obsługa organizacyjna – PPP 16. OPP 4 – przygotowywanie znaczków „Mózg lubi ruch”.

Przedszkole Didasko – Kaszotki Pyszotki – strefa smaku , układanka piramida żywienia.

 

 

Strefa F –  strefa dla maluchów i ich rodziców

Porady logopedy z OPP nr 1 – Jordanek

Pokaz „Zabawy pierwotne” – program Original Play 10:20-11:00 I      edycja, 12:00-12:40 II edycja

Pokaz masażyków CMC – wierszyki masażyki – PPP 16

Zabawy z masą solną – PPP 16

Warsztaty językowe – włoski dla dzieci – OPP 2

Gry matematyczne – OPP 2

 

Strefa G (namiot na boisku) – pokaz kulinarny wraz z degustacją  – Tomasz Jakubiak (kucharz i dziennikarz kulinarny, współautor książki „Ugotuj mi tato. Zdrowo i wesoło. Tata w kuchni też da radę”).

– dwa krótkie wykłady na tematy żywienia dzieci

(3 namioty, 3 duze stoły, obrusy papierowe, kosz na śmieci i worki 120l)

Strefa H (bieżnia)–  rodzinne gry i zabawy sportowe OPP1, OPP2, OPP3, OPP4

( slalomy i tory przeszkód,  i in.).

 

Teren PPP nr 16 (gabinet nr 11 parter) – warsztaty dla rodziców na temat „Dlaczego jedne dzieci są samodzielne, a inne nie” – pedagog OPP nr 1 Jordanek.

(11:30 edycja 1 i 13:00  edycja  2)

Możliwość pozostawienia dzieci na czas udziału rodziców w zajęciach warsztatowych – pod opieką pracowników PPP nr 16  w sali nr  23 parter.

 

 

Nazwa imprezy: Sztuki Walki i Kultura Azji

Cel:  Popularyzacja kultury azjatyckiej i dalekowschodnich sztuk walki.

Miejsce: Hala Siennicka Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Siennickiej 40

Termin: 15.09.2018 r. w godzinach 11.00 – 17.00

Organizator: OSiR Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

 

Program minutowy:

I część

– 11.00 otwarcie imprezy – okolicznościowe przemówienia

– 11.10 do 11.20 pokaz Kyujutsu Heki Ryu Chikurin-ha

– 11.20 do 11.40 pokaz Karate tradycyjne

– 11.40 do 12.00 pokaz Antyterrorystyczny System Walki Wręcz

– 12.00 do 12.20 pokaz Taiji quan Yang

– 12.20 do 12.40 pokaz Wong Shun Leung Ving Tsun kuen

 

Od godziny 12.45 do 13.15  uczestnictwo oglądających w ćwiczeniach poszczególnych sztuk walk.

 

II część

 

– 13.30 do 13.50 pokaz Shaolin Kempo

– 13.50 do 14.10 pokaz Karate tradycyjne

– 14.10 do 14.30 pokaz  Marobashikai Shinkage Ryu – miecz japoński

– 14.30 do 14.50 pokaz Aikido

– 14.50 do 15.05 pokaz Judo dzieci UKS Praskie Centrum Sportu

– 15.05 do 15.30 pokaz Judo formy Kata (Nage-No Kata i Kodokan Goshin-Jutsu). UKJ „ASzWoj Warszawa”.

 

Od godziny 15.45 do 16.30 uczestnictwo oglądających w ćwiczeniach poszczególnych sztuk walki.

 

Przez cała imprezę od godziny 11.00 do końca imprezy będą pokazy ubierania japońskich Kimon, które będzie prowadziła firma „Yokorobi no koen”.

 

Szkoła japońska będzie prowadziła warsztaty wytwarzania kwiatów z jedwabiu „Kirin Kirie”.

 

Firma Sushi Praga będzie demonstrowała wytwarzanie różnych rodzajów Suhi.

 

17.00 zakończenie imprezy.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy jest: Dyrektor OSiR Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka Sporu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy z pomocą adresu email: iod@osir.waw.pl, tel. (22) 870-13-60.
 3. Administrator danych osobowych – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawa/umowy/zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia realizacji celów statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania do czasu ustania celu.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w jednostce przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych warunkuje udzielenie usług na podstawie zawartej umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie  odmowa świadczenia usługi.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Do góry

EnglishFrenchPolishRussian