Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 626052/19/WAW oraz 626051/19/WAW, z dnia 18 grudnia 2019 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.