Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 297922/19/WAW, z dnia 26 czerwca 2019 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.