Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 195040/19/WAW, z dnia 24 kwietnia 2019 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.