Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 96655/19/WAW, z dnia 27 luty 2019 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.