Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 46867/19/WAW, z dnia 30 stycznia 2019 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.