Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 752/12/2018/F/1, 752/12/2018/M/1, 752/12/2018/M/2, z dnia 19 grudnia 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.