Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 4258/09/2018/F/1, 4258/09/2018/M/1, z dnia 10 października 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.