Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 3003/08/2018/F/1, 3003/08/2018/F/2,  3003/08/2018/F/3, 3003/08/2018/F/4 z dnia 05 września 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.