Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 4777/06/2018/F/1, 4777/06/2018/M/1, z dnia 11 lipca 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.