Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 1046/06/2018/M/1, 1046/06/2018/M/2, z dnia 20 czerwca 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.