Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 3815/04/2018/F/1, 3815/04/2018/F/2, 3815/04/2018/F/3,3815/04/2018/F/4, 3815/04/2018/M/1, 3815/04/2018/M/2, 3815/04/2018/M/3, 3815/04/2018/M/4, z dnia 09 maja 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.