Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniami badań wody nr 2548/03/2018/M/1, 2548/03/2018/F/1, z dnia 28 marca 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane, woda jest zdatna do kąpieli.