PLAN ZAMÓWIEŃ

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DLA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE M.ST. WARSZAWY

w 2018 roku

podlegających i niepodlegających ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

PLAN ZAMÓWIEŃ 2018 – OTWÓRZ