Badania wody

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań wody nr 18226/12/17, 18224/12/17, 18222/12/17 oraz 18220/12/17 z dnia 03 stycznia 2018 r. przeprowadzonymi przez laboratorium akredytowane woda jest zdatna do kąpieli.